(no subject)

every women should have 
four pets in her life, 
a mink in het closet, 
a jaguar in her garage, 
a tiger in her bed, and 
a jackass who pays for it all

ODE

 aan mien, thijs &tiff

omdat ze altijd voor me klaar staan!


en omdat thijs mij mooie zonnebrillen geeft ;)


PARIJS!!!


ALAAF!

  • Current Mood
    thankful thankful